اطلاعات تماس


 

فروشگاه تجهیزات خطوط لوله

انبار تهران : خیابان خاوران، روبروی خیابان تفرشی، پ ۲۴۳ و ۲۴۱

تلفن: ۳۳۳۲۷۶۰۹ | ۳۳۳۲۷۶۰۹ | ۳۳۰۱۶۷۲۶ | ۳۳۰۱۳۳۵۱

فکس: ۸۹۷۸۵۹۹۱

موبایل محمدشاه: ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰  |   موبایل طهماسبی: ۰۹۱۲۱۴۹۳۳۰۲

آدرس ایمیل

E-mail: info@nanosteel.ir