اطلاعات تماس


 

فروشگاه تجهیزات خطوط لوله

انبار تهران : خیابان خاوران، روبروی خیابان تفرشی، پ ۲۴۳ و ۲۴۱

تلفن: ۳۳۳۲۷۶۰۹

آدرس ایمیل

E-mail: info@nanosteel.ir

 

موبایل محمدشاه: ۰۹۱۲۲۳۷۲۱۴۰