لزوم استفاده از لرزه گیر لاستیکی

همچنان که می دانید سیستم عملکرد پمپ ها،کمپرسورها،فن و غیره در یک کارخانه تولیدی برحسب حرکت دورانی هست و این سیستم عملکرد دورانی همواره همراه لرزش و ارتعاش خواهد بود. با ادامه پیدا کردن این روند یعنی این گونه لرزش ها قطعات فرسوده و مستهلک می شوند در نتیجه همواره ارتعاشات داخل سیستم رو به فزونی است و باعث این خواهد بود که اثراتی مخرب روی سیستم های لوله کشی کارخانه به وجود اید لذا این موارد باعث لزوم استفاده از لرزه گیر لاستیکی در بخش ورودی و خروجی پمپ ها با هدف جذب انواع لرزش و صدا شده است.

نکته مهم دیگر که باید توجه شود عواملی چون تغییرات دما در یک سیستم لوله کشی است که می تواند اثرات مخربی را به خصوص در محل اتصالات تاسیسات کارخانه ای به وجود اورد. تغییرات دما و انبساط و انقباض های مکرر باعث وجود تغییرات محوری، عرضی و زاویه ای شده که عدم هم راستایی خطوط در لوله ها را در پی دارد از اینرو لزوم استفاده از فلکسورهای لاستیکی اشکار است. این عوامل دست به دست هم داده تا گروهی از لرزه گیرهای لاستیکی فلکسور با توجه به محاسبات کل سیستم کارخانه ای شما طراحی،تولید و نصب شوند که عامل تداوم و طول عمر هرچه بیشتر سیستم های شما خواهند بود.

به طور کلی کاربر لرزه گیر لاستیکی :  کنترل و جذب حرکات و لرزش هایی که در خطوط لوله کشی ناخواسته و اضافی هستند.

برخی موارد استفاده از لرزه گیر لاستیکی

  • صنایع تاسیساتی
  • صنایع دریایی
  • صنایع شیمیایی
  • صنایع فولاد
  • صنایع غذایی
  • صنایع نفت و گاز

لرزه گیر لاستیکی از ترکیبات مختلف پلیمری از جمله ی NBR,CR,SBR,EPDM  که مناسب برای تمامی صنایع گفته شده در بالا هستند تهیه و تولید می شود.

لرزه گیر لاستیکی با فلنج گردان

لرزه گیرهای فلنج گردان معمولا برای از بین بردن و جذب لرزش های ناشی از حرکات و کار پمپ و جلوگیری از اینکه حرکات به خطوط لوله انتقال یابند مورد استفاده قرار میگیرند.

این نوع از اتصالات از سایز یک تا دوازده به صورت تولیدات انبوه بسته به نیاز و سفارش مشتری به دو مدل لرزه گیر لاستیکی ساده و یا مهاردار و با هر نوع مشخصات دیگر در رده اسمی لرزه گیر لاستیکی با فلنج گردان تولید میگردند.

لرزه گیر لاستیکی با فلنج ثابت

لرزه گیرهای فلنج یکپارچه یا ثابت به صورت سفارشی سازی شده از سایز 12 تا 144 اینچ بسته به نیازی که مشتری مطرح می کند بصورت ساده و یا مهاردار با یک،دو و یا سه قوس و با هر نوعی از مشخصات فلنج قابل تولید می باشند.

لرزه گیرلاستیکی با فلنج ثابت اگر مجهز به دو و یا تعداد بیشتری پره گردد می تواند تغییر طول های بزرگتری را پوشش دهد.

در لرزه گیر های لاستیکی چند پره ای تغییر طول معادل تعداد پره هارا می توان از حاصلضرب تغییر طول یک پره در تعداد پره های مورد استفاده و متصل شده محاسبه کرد لذا از این رو میزان تغییر طول در اتصال همان عاملی است که تعداد پره هارا برای سفارش خصوصی سازی شده شما تعیین می کند.